Tripotasyum Sitrat

Potasyum Sitrat olarak bilinen Tripotasyum Sitrat, sitrik asidin yaygın olarak bilinen tribazik potasyum tuzudur.Sitrik asidin yüksek saflıktaki bir potasyum kaynağı ile tamamen nötrlenmesi ve ardından kristalize hale getirilmesiyle üretilir.Tripotasyum sitrat yiyeceklerde,içeceklerde tampon, ayrıştırıcı, emülgatör gibi görevlerde kullanılmaktadır. Düşük sodyum içeriği istenen uygulamalarda genellikle sodyum sitrat yerine kullanılır.Farmasötik endüstrisinde bir potasyum kaynağı ve üriner kanal taşlarına müdehale için aktif madde olarak kullanılmaktadır.