PROTAP FBR 25

Turunçgil lifidir. Çok kuvvetli su ve yağ bağlama özelliğine sahiptir. Fire kaybını ciddi oranda azaltır.