Marinat Çeşitleri ( PROTAP HJ SERİSİ )

Çeşitli hayvan etlerinin yumuşatılması, gevrekleştirilmesi, lezzet ve aromasının arttırılması için tuz, fosfat, lezzet vericiler ve diğer bazı katkı maddeleriyle hazırlanmış sıvı ile muamele edilmesine marinasyon denilmektedir. Etlerin marinasyonla işlenmesi hem ürün değerini arttırmakta hem de son üründe randıman artışı sebebiyle üretim maliyetlerini düşürmektedir.

Marinasyon yöntemleri ;

1) Geleneksel yöntem ( daldırma metodu )

Bu metotta etler, içerisinde marinasyon sıvısı bulunan tanklara doldurulur ve bu şekilde en az bir gün buzdolabında bekletilir. Sıvıdan alınan etler daha sonra sızdırma işlemine tabii tutularak fazla marinasyon sıvısı bünyeden uzaklaştırılır ve etler arzu edilirse tütsülenerek pişirilebilir. Daldırma metodu oldukça basit ve ev ortamında bile taze etlere uygulanabilecek temel bir metottur.

2) Tamburlama yöntemi

Tamburun içerisine alınan etlere çarpma, dövme, yüksekten düşürme gibi fiziksel etkiler uygulanarak ortama ilave edilen marinasyon sıvısı etlere iyice nüfuz ettirilmektedir. Tamburlama metodu ile işlem, geleneksel yönteme göre oldukça kısa sürer. Ürüne daha fazla oranda marinasyon sıvısı nüfuz ettirilebilir.

3) Enjeksiyon yöntemi

 Bu metotta çoklu iğne sistemleri kullanılmaktadır. Bir taşıyıcı üzerinde ilerleyerek  enjeksiyon yatağına gelen etlere  arzu edilen kompozisyon, doz ve basınçta marinasyon sıvısı çoklu iğneler yardımıyla tatbik edilmektedir. Enjeksiyon yöntemiyle büyük çaplı ve kompleks yapılı etler üretim akışı esnasında (sürekli sistemlerle) kolayca marine edilebilmekte ve marinasyon sıvısı etin iç kısımlarına homojen şekilde dağıtılabilmektedir.