Koruyucular ( PROTAP KP SERİSİ )

Et ürünleri başta olmak üzere gıdanın raf ömrünü uzatma, ürün güvenliliğinin korunması, ve depolama stabilitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan antimikrobiyal toz karışımlardır.

Gıdalar sıcaklık, oksijen, enzimler, su aktivitesi, ışık, mikroorganizma yükü gibi pek çok faktörlerden etkilenmektedir.  Bu faktörlere bağlı olarak ürün renginde ve lezzetinde istenmeyen değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Koruyucu maddeler mikroorganizmalar üzerine, genellikle hücre duvarı veya membranın yapısını bozarak veya hücrenin metabolizma faaliyetlerinde rol oynayan önemli enzimlerin örneğin, protein veya nükleik asit sentezini sağlayan enzimlerin aktivitelerini önleyerek etki etmektedir.

ileri işlem et ürünlerinde ( salam, sosis, jambon vb. ) hedef mikroorganizmalar Listeria monocytogenes, B.thermosphacta, salmonelle türevlerini inaktive edilmesini sağlar.

Deniz ürünlerinde Pseudomonas bakterileri üzerinde etkili ve lipid oksidasyonunun engellenmesini sağlar.

 Fonksiyonel koruyucuların kullanım avantajları;

  • mikrobiyal yükü fazla ürünlerde düşük kullanım dozajıyla etkili koruma sağlanmış olur.
  • toz karışım olduklarından uygulama kolaylığı sağlarlar.
  • ürün girdisi azaldığı için işgücü ve zamandan tasarruf edilmiş olur.