Potasyum Sorbat

Doğada üvez ağacının (Sorbus aucuparia) meyvesinde bulunmaktadır. Potasyum sorbat gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen tek organik asittir.

Potasyum sorbat, sorbik asitin potasyum hidroksitle tepkimesinden elde edilen sorbik asit tuzudur. Polimer yapıda, beyaz renkte ve kristal yapıda olup, toz ya da granül halde bulunmaktadır.Normal kullanım derişimlerinde belirgin bir tadı ve kokusu yoktur.

Sudaki çözünürlüğü yüksektir, alkolde ise az çözünür.En uygun pH=6.0'nın altındaki değerlerdir, pH=6.5'e kadar etkilidir, ancak pH değeri düştükçe potasyum sorbatın etkisi artar.

Gıda ürünlerinin ve içeceklerin pek çoğunda kullanılan potasyum sorbat küf, maya ve birçok aerobik bakteriye karşı etkindir. Gıda maddelerinin ömrünü uzatırken, yararlı bakterilerin gelişimini sınırlamaz, ayrıca gıdanın kendine has aromasını korunmasında da etkilidir. Sucukların kılıflarında küflenme olmaması amacı ile kullanılır.

Kullanılan konsantrasyonlarda insan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur. Sadece nadir olarak rastlanan yalancı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.