Sodyum Benzoat

Sodyum benzoat bir kimyasal tuzdur. Benzoik asidin sodyum bikarbonat, sodyum karbonat veya sodyum hidroksit ile nötralizasyonu sonucunda elde edilir.Sodyum benzoat  doğada saf halde bulunma özelliğine sahip değildir, fakat türevlendiği benzoik asit birçok hayvan ve bitkide doğal olarak bulunur ve üretimi de onlardan sağlanır. Beyaz ve katı formda bulunur.Sodyum benzoatın erime sıcaklığı 300°C civarındadır, pH değeri 5.0’ın üstüne çıktığı zaman aktivitesini kaybeder.

Sodyum benzoat gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılır. Tüm gıda koruyucularında olduğu gibi aşırı kullanımı, gıda ürünün tadına etki edebilir. Gıda koruyucularının çoğunda olduğu gibi, genellikle % 0.1 ile % 0.2 oranında kullanılması tavsiye edilir.