Arap Zamkı

Doğal bir kıvam vericidir.Arabik Gam (Gam Arabik)'ın diğer isimleri olarak Akasya Gamı, Arap Zamkı uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.

Arap zamkı E kodu E414'dür.Yağlarda ve birçok organik çözücülerde çözünmeyip sulu etanol çözeltilerinde çözünür.

Arap zamkının içecek endüstrisinde, stabilizer ajanı, kalınlaştırma ajanı, yapı düzeltici ajan, emülgatör ve film yapıcı gibi maddelerin pahalı kaldığı durumlarda  kullanımı oldukça yararlıdır.

Kimyasal olarak bir karbonhidrat polimeridir.Arabik gamın enerji değeri oldukça düşüktür.Daha detaylı olarak  gam arabik komplekstir ve arabinogalaktan oligosakkaritler, polisakkaritler ve glikoproteinlerinden oluşan bir karışımdır.

Dondurma, puding, aroma kapsülleri, salata sosları, şekerleme, içecek karışımları gibi çok çeşitli alanlarda kıvam verici olarak kullanılmaktadır.